Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

TERMINARZ ZAWODÓW WĘDKARSKICH W 2021 r.

Terminarz Zawodów 2021 r.

11-04-2021 Zawpdy Spławikowe Otwarcie Sezonu.
17-04-2021 Zawody Sekcji Trzuskawica.
09-05-2021 Zawody Spławikowe Mistrzostwa Koła.
21-23,05,2021 Zawody Gruntowe Drużynowe.
30-05-2021 Zawody z Okazji Dnia Dziecka.
13-06-2021 Zawody o Puchar Prezesa.
04-07-2021 Zawody Method Feeder.
22-08-2021 Zawody Method Feeder.
17-19,09,2021 Zawody Gruntowe Drużynowe.
03-10-2021 Zawody Spiningowe.
09-10-2021 Zawody Sekcji Trzuskawica.
15-17,10,2021 Zawody Gruntowe Drużynowe o Największą Rybę.
24-10-2021 Zawody Zakończenie Sezenu.
Zarząd.

 

 

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH.

 

 

REGULAMIN ZAWODÓW KARPIOWYCH NA ZBIORNIKU SUKÓW 

 

 

1.    Zawody rozgrywane są w klasyfikacji drużynowej na stanowiskach  dwuosobowych, na żywej rybie i zgodnie z zasadą "NO KILL".

 

 2.   Do drużyny może dołączyć 1 osoba towarzysząca bez możliwości czynnego   uczestnictwa w zawodach. Z chwilą rozpoczęcia zawodów osoba towarzysząca nie  może obsługiwać wędzisk, zestawów oraz innych elementów wyposażenia wędkarskiego bezpośrednio związanego z połowem ryb. Nie może także podbierać holowanych ryb.

 

 3.   Premiowane miejsca to 1- 3.

 

 4.   Dozwolone jest wypływanie środkami pływającymi przez cała dobę w    celu sondowania dna, stawiania markerów, nęcenia oraz wywożenia zestawów. Każda jednostka pływająca obowiązkowo musi być wyposażona w kamizelkę ratunkową. Każdy zawodnik wypływa na zbiornik na swoją odpowiedzialność.

 

  5.   Organizator wymaga od uczestników posiadania maty do odhaczania ryb i dużego podbieraka karpiowego, worków karpiowych do przechowywania złowionej ryby, oraz odkażaczy do ran.

 

  6.   Zakaz używania wszelkich przynęt zwierzęcych (biały robak, pinka, ikra itd.).

 

  7.   Zbiórka zawodników w dniu 1. 05. o godzinie 9,oo na stanowisku zerowym. Po omówieniu regulaminu zawodów odbędzie się losowanie stanowisk.

 

  8.   Rozpoczęcie wędkowania o godz. 12.00. Zakończenie wędkowania w  czwartek o godz. 12.00.

 

 9.    Każdy z zawodników może łowić na 2 wędki (4 wędki na jedną drużynę).

 

 10.  Zawodnicy zobowiązani są do ustawiania wędek w odległości 3 metrów  w  jedną i w drugą stronę od wbitego palika z numerkiem stanowiska.

 

 11.   Do klasyfikacji generalnej zaliczamy karpie i amury powyżej 2 kg.

 

 12.   Ryby niepodlegające klasyfikacji muszą być niezwłocznie wypuszczone.

 

 13.   Wszystkie ryby po zważeniu przez sędziego wracają do wody.

 

 14.   Należy delikatnie i ostrożnie obchodzić się ze złowionymi rybami.

 

 15.  Ryby podlegające klasyfikacji należy zgłosić sędziemu.

 

 16.  Od czasu zgłoszenia ryby musi być ona przechowywana w worku  karpiowym. Jedna ryba - jeden worek. Wyhaczanie odbywa się na macie karpiowej.

 

 17.  Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być podebrana max  - 10 minut po sygnale koniec zawodów.

 

 18.  Zawody rozstrzyga suma masy złowionych ryb przez poszczególne zespoły. W razie takiego samego wyniku o zwycięstwie decyduje większa ilość złowionych ryb przez dany zespół. W razie takiej samej ilości ryb o zwycięstwie zdecyduje największa wagowo ryba złowiona przez dany zespół lub następne ryby.

 

 19.  Dozwolone jest ustawienie markera do zaznaczenia łowiska po jednym na każdego zawodnika, - czyli 2 markery na drużynę.

 

 20.  Łowienie dozwolone jest na gruntowe zestawy karpiowe. Zakazuje się stosowania metody spławikowej i drgającej.

 

 21.  Podczas trwania zawodów na stanowisku musi być przynajmniej jeden z zawodników.

 

 22.  W przypadku opuszczenia stanowiska przez obydwu zawodników należy wyjąć wszystkie zestawy z wody.

 

 23.  Wywożenie zestawów nie może odbywać się poza linię oznaczoną bojami.

 

 24.  Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania swojego stanowiska.

 

 25.  Holowanie ryby tylko w obrębie swojego stanowiska.

 

 26.  Rybę należy holować tak, aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiadów, w przeciwnym razie może być nie zaliczona.

 

 27.  Każdy zawodnik, którego zestaw zostanie splątany przez rybę holowaną przez sąsiedni zespół może ten fakt zgłosić sędziemu, ale nie musi.

 

 28.  Kiedy jeden z zawodników zrezygnuje z połowów, wówczas jego partner może łowić wyłącznie na dwie wędki i musi o tym poinformować organizatora.

 

 29.  W przypadku nieporozumienia pomiędzy drużynami, należy zgłosić ten fakt organizatorowi lub sędziemu, którzy spór rozstrzygnie.

 

 30.  W przypadku nie przestrzegania regulaminu organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodników.

 

 31.  Jeśli zajdą takie okoliczności i podejrzenia o nieuczciwości jakiejkolwiek z drużyn, organizator ma prawo do przeszukania ich całego sprzętu łącznie z samochodem, a podczas wykrycia oszustwa do dyskwalifikacji drużyny.

 

 32.  Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im oraz rybom zdjęć i filmowania przez organizatorów w czasie trwania zawodów.

 

 33.  W czasie trwania zawodów, zakaz całkowity poruszania się samochodem oraz wjazdu-wyjazdu przyczep campingowych przez uczestników, o ile zajdzie taka potrzeba zdarzenie zgłosić organizatorowi lub sędziemu.

 

 34.  W razie niesprzyjających warunków pogodowych lub innych nagłych zdarzeń organizatorzy mogą przerwać lub wcześniej zakończyć zawody. W ostatnim przypadku klasyfikacja liczona będzie wg stanu w momencie przerwania zawodów.

 

 35.   Raz wniesione startowe nie podlega zwrotowi. W razie rezygnacji z udziału w zawodach po wpłaceniu startowego, startowe zostaje zwrócone gdy drużyna znajdzie zastępstwo na swoje miejsce.

 

 36. Za nieszczęśliwe wypadki, zdarzenia losowe zaistniałe podczas trwania zawodów, organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 

37.  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie ich trwania. O wszelkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.

 

Zgłaszanie połowu:

 

Złowioną rybę należy niezwłocznie zgłosić sędziemu.

Każda ryba ważona jest wagą dostarczoną przez sędziego wagowego inaczej nie będzie zaliczona.

Oficjalnym dokumentem jest karta połowów sędziego wagowego, w której znajdują się:

 

         1.    imię i nazwisko zawodnika, który złowił  rybę,

         2.    nr stanowiska,

         3.    data i godzina ważenia,

         4.    waga połowu w gramach,

         5.    gatunek ryby,

         6.    podpis zawodnika.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin